IB ENERGY O Firmast Klientid Kontakt Tooded  

 

                                                    

Omatoimelised regulaatorid, toimivad ilma välise abienergiata. Reguleeritavaks võib olla temperatuur, rõhk, rõhuvahe või läbivool. Kondensaadieraldid, mudapüüdjad, õhu- ja vee-eraldid. Eriversioonid kaugküttele ja jahutusele.

Temperatuuriregulaatorid küttele ja jahutusele.

Kaks- ja kolm-tee ventiilid.

Rõhuregulaatorid, reduktsioonventiilid ja ülevooluventiilid.
Rõhuvahe ja läbivoolu regulaatorid

Kondensaadieraldid, mudapüüdjad, õhu- ja vee-eraldid.

 
 

Nõudlikule tõõstusele sobivad reguleerventiilid rõhuklassini PN 40 (ANSI class 300) ja temperatuurini 450 °C. Pöördsiibrid ja segmentkuulkraanid erinevatest materjalidest. Pneumaatiline või elektriline ajam. Ventiilid toiduainetetööstusele ja mikroroventiilid.

Seeria 240: 2- ja 3-tee reguleerventiilid. Toiduainete- ja membraanventiilid, mikroventiilid, pneumaatiliste ajamitega lahti-kinni ventiilid. Seeria V2001: Soodsad 2- ja 3-tee reguleerventiilid, ka kuumale õlile.
Pöördsiibrid: Pöördsiibrid, kuul- ja segmentkuulkraanid. PTFE- ja PFA-kaetud pöördsiibrid ja kuulkraanid.
Ajamid: Pneumaatilised ja elektrilised ajamid ning käsirattad ventiilidele, pöördsiibritele ja kuulkraanidele.
 

Nõudlikule tõõstusele sobivad reguleerventiilid rõhuklassini PN 400 (ANSI class 2500) ja temperatuurini 550 °C. 2- ja 3-tee reguleerventiilid. Peumaatiline või elektriline ajam. Auru muundeventiilid ja auru jahutajad.

Seeria 250: Kõrgrõhuventiilid erinevatest materjalidest  ja erinevate ühendusviisidega. 2- ja 3-tee ning nurkehitusega.
Seeria 280: Auru muundeventiilid (reduktsioonventiilid) ja auru vesikümblusjahuti tüüp 994-0001.
Ajamid: Pneumaatilised ja elektrilised ajamid ning käsirattad.
Welland & Tuxhorn tooted: Auru muundeventiilid, kõrgrõhu ventiilid ja auru jahutajad.
 

Lisaseadmed reguleerventiilidele  ja ajamitele. Positsioneerid, mis sobivad kõikide valmistajate ventiilidele. Piirlülitid ja suruõhu hoideseadmed, magnetventiilid.

Positsioneerid: Analoogsed ja digitaalsed. Pneumaatiline või elektriline juhtimissignaal. Sobivad nii ventiilidele, pöördsiibritele kui ka kuulkraanidele, paigaldusosad saadavad pea kõikide valmistajate ventiilidele.
Asendi andurid ja piirlülitid: Pneumaatiline, elektriline, elektroonne või induktiivne väljundsignaal. Sobivus ja paigaldus nagu positsioneeridel.
Lisaseadmed: Pneumaatilised lukustusventiilid, magnetiventiilid ja suruõhu hoideseadmed.
 

Pneumaatilised ja elektrilised mõõtesedmed ning regulaatorid. Pneumaatilised temperatuuri- ja rõhuregulaatorid. Elektrilised regulaatorid, signaali muundajad. Pinnakõrguse indikaatorid ja mõõteseadmed.

Pneumaatilised regulaatorid: Seeria 430: töökohale paigaldatav rõhu või temperatuuri regulaator. Seeria 420: pulti paigaldatav regulaator.
Seeria TROVIS 6400: Elektroonne paneeli  paigaldatav regulaator.
Pneumaatilised mõõtemuuntajad: I/P-, P/I- ning U/P-muundajad. Pneumaatilised andurid temperatuuri ning suhtelise ja absoluutse rõhu mõõtmiseks.
Keskkond: Mõõtjate seeria mahuti pinnakõrguse mõõtmiseks.
 

KVV reguleerventiilid ja ajamid.

Reguleerventiilid: 2- ja 3-tee ventiilid rõhuklassini PN 40 ja temperatuurini 450 °C, äärik-, keermes- või keevisühendusega. Elektriline või pneumaatiline ajam.
Elektrilised ja pneumaatilised ajamid: Juhtimissignaal: 3-punkti, 4…20 mA või 0…10 V.
Kompleksventiilid: Ühendavad omatoimeliste regulaatorite ja elektriliste reguleerventiilide paremad pooled. Spetsiaalselt kaugkütte võrgu läbivoolu ja rõhuvahe reguleerimiseks.
 

Regulaatorid ja andurid kütte, jahutuse ja ventilatsiooni reguleerimiseks.

TROVIS: kaugkütte-, ventilatsiooniregulaatorid.
Temperatuuriandurid ja -muundajad (HTC, PTC, PT100): Termostaadid 0 - 300°C, hügrostaadid.
Elektrilised rõhuvahe lülitid.